Categorii
Crypto

Cripto-monedele au mascat inflația

În unele medii circulă ideea că instituțiile monetare centrale nu au reglementat cripto-monedele pentru că nu au avut instrumentele necesare. În realitate, explozia cripto-monedelor a oferit o șansă nesperată guvernelor să inunde piața cu bani ieftini, fără ca populația să sesizeze.Citește în continuareCripto-monedele au mascat inflația

Categorii
Crypto

How I earned $2 in Bitcoin

When I decided that I want to become financially independent, I undertook to use any legal solution to achieve my goal. For months I have been testing different methods, trying to find the miraculous solution that will allow me to get a secure income without investments and effort. In the last two months I have been using the games of a Bitcoin rewards platform. The financial result was positive, but the opportunity cost was too high.Citește în continuareHow I earned $2 in Bitcoin

Categorii
Crypto

Cum am câștigat 8 lei în Bitcoin

Când m-am hotărât să-mi obțin independența financiară, mi-am asumat să folosesc orice soluție legală pentru a-mi atinge obiectivul. Luni întregi am testat diferite metode, încercând să găsesc soluția miraculoasă care să-mi permită să obțin un venit sigur fără investiții și efort. În ultimele două luni am folosit jocurile unei platforme de recompense cu Bitcoin. Rezultatul financiar a fost pozitiv, dar costul de oportunitate a fost prea ridicat. Citește în continuareCum am câștigat 8 lei în Bitcoin

Categorii
Crypto

I used CryptoTab to secure a passive income and failed

In the frenzy of cryptocurrency price increases, I started to analyze the phenomenon more closely. I tested some existing solutions on the market in an attempt to ensure a passive income. One of these solutions is CryptoTab, a browser that mines Bitcoin. It offers the prospect of earning passive income, but the rewards are so low that it is debatable whether it is worth the effort.Citește în continuareI used CryptoTab to secure a passive income and failed

Categorii
Crypto

Am folosit CryptoTab să-mi asigur un venit pasiv și am eșuat

În frenezia creșterilor de prețuri la cripto-monede am început și eu să analizez mai îndeaproape fenomenul. Am testat câteva soluții existente pe piață în încercarea de a-mi asigura un venit pasiv. Una dintre soluții este CryptoTab un browser care minează Bitcoin. Acesta oferă perspectiva obținerii de venituri pasive, dar recompensele sunt atât de scăzute încât este discutabil dacă merită efortul utilizării.Citește în continuareAm folosit CryptoTab să-mi asigur un venit pasiv și am eșuat

Categorii
Crypto

De ce sunt criptomonedele riscante?

Extrem de populare în ultimii ani, cripto-monedele și-au propus să substituie banii tradiționali. Chiar dacă au unele avantaje față de banii de hârtie, cripto-monedele nu reușesc să îndeplinească foarte bine cele trei funcții ale banilor. Acestea sunt extrem de interesante pentru investitori, dar volatilitatea și lipsa valorii intrinseci le fac extrem de riscante. Citește în continuareDe ce sunt criptomonedele riscante?