Cererea cu elasticitate unitară (Unit elastic demand)

Cererea cu elasticitate unitară (Unit elastic demand) sau cererea unitară se referă la situația în care, în condiții de caeteris paribus, creșterea prețurilor bunurilor și serviciilor atrage o scădere proporțională a cererii pentru acestea.