Declin industrial (Industrial decline)

Declinul industrial (Industrial decline) sau industria în declin se referă la acea fază a existenței unui sector economic în care rata de creștere scade sub cea a economiei sau devine chiar negativă. În această fază cererea pe piață începe să scadă, apar industrii noi cu produse care le suplinesc parțial etc. Companiile care activează în aceste industrii trebuie să se orienteze spre alte sectoare economice. Ele ar trebui să caute produse de pe piețe în creștere sau, cel mult, mature.