Economii interne de scară (Internal economies of scale)

Economiile interne de scară (Internal economies of scale) sunt obținute în companii prin organizare managerială. Creșterea volumului de producție, însoțită de o organizare internă eficientă, permite obținerea de importante economii pe outputul mediu. Economiile de scară pot fi tehnice, cu putere de monopson, manageriale, financiare și de rețea.