Forța de muncă ocupată (Employed labor force)

Forța de muncă ocupată (Employed labor force) este formată din toți angajații dintr-o economie. Aceasta ar putea fi calculată ca o diferență între forța de muncă totală și cea disponibilă pentru angajare.

Forța de muncă ocupată = Forța de muncă totală – Forța de muncă disponibilă

Când forța de muncă ocupată este comparabilă cu cea totală, țara este mai puțin atractivă pentru investitori.