Holding (Holding Company)

Holdingul (Holding Company) este o formă de integrare verticală în care o companie deține suficiente acțiuni sau părților sociale în alte firme pentru a putea controla strategiile și superviza managementul. De obicei, firmele care sunt parte într-un holding își păstrează propria identitate. Acestea au propriul mod de organizare și piețele de desfacere și aprovizionare. Compania mamă nu se implică în administrarea de zi cu zi a filialelor. În plus, aceasta nu răspunde pentru pierderile filialelor astfel că, în caz de faliment, nu pot fi urmărite de creditori.