Obiectul de inventar (Inventory item)

Obiectul de inventar (Inventory item) este activul circulant cu durată de funcționare de până la un an de zile. Valoarea până la care activele circulante pot fi înregistrate în contabilitate ca obiectele de inventar este stabilită legal la 2500 de lei. În momentul achiziției, obiectele de inventar sunt înregistrate în contabilitate în stocuri. Ulterior, după ce sunt date în consum, acestea sunt înregistrate în cheltuieli totale. Deoarece sunt înregistrate drept cheltuieli totale, obiectele de inventar nu sunt amortizate.