Orizontul economic (Economic horizon)

Orizontul economic (Economic horizon) se referă la scenariile de dezvoltare ale unei economii într-o anumită perioadă de timp. Luând în calcul posibilitățile de dezvoltare ale unei economii aceasta își va atinge, în perioada de timp de referință, o parte din potențial. Orizontul economic al unei țări, poate fi privit prin prisma atingerii potențialului maxim și al unei dezvoltări realizabile. Potențialul maxim este greu de atins, cele mai multe companii dezvoltându-se sub nivelul acestuia.