Preț real (Real price)

Un preț real (Real price) reprezintă prețul nominal sau absolut al unui bun ajustat cu rata inflației sau a deflației. Pentru calculul valorii reale a unui produs este necesar să o ajustăm pe cea nominală cu indicele prețurilor de consum. Pentru a calcula prețul real al unui produs se poate utiliza următoarea formulă:

preț real
Preț real

unde,

  • Pr – prețul real;
  • Pn – prețul nominal;
  • IPC – indicele prețurilor de consum;
  • ri – rata inflației.