Salariu de echilibru (Equilibrium Wage)

Salariul de echilibru (Equilibrium Wage) se referă la prețul forței de muncă aferent punctului de intersecție dintre cererea și oferta de muncă de pe o piață. Acesta reflectă nivelul la care cererea de forță de muncă se intersectează cu oferta. Cu alte cuvinte, este vorba de prețul forței de muncă dictat de piață. Conceptul este unul mai degrabă teoretic și este utilizat cu scopul de a ilustra modul în care se formează prețul muncii pe piață. Ofertanții de forță de muncă au formări și abilități diferite, fapt care le permite să solicite plăți diferite pentru activitățile lor.

Salariu de echilibru

Putem observa în grafic că orice modificare a ofertei sau cererii de forță de muncă influențează salariul de echilibru. De exemplu, o creștere a cererii de forță de muncă va determina mutarea curbei spre dreapta. Oferta de forță de muncă se va deplasa pe curba existentă. Cererea suplimentară va determina majorarea salariului de echilibru. Un salariu mai atractiv va atrage mai multe persoane neocupate pe piața muncii.