Sector guvernamental (Government sector)

Sectorul guvernamental (Government sector) se referă la acea parte a economiei formată din toate instituțiile autorităților centrale și locale, finanțate din taxele colectate de la persoanele fizice și juridice. Tot în acest sector sunt incluse instituții publice independente precum Banca Centrală, Autoritatea Financiară etc. În această clasificare a economiei mai există două sectoare: al afacerilor și non-profit.