Sector non-profit (Nonprofit sector)

Prin sector non-profit (Nonprofit sector) înțelegem partea economiei formată din organizații non-profit. Acest sector este extrem de dinamic în societatea occidentală, unde este format din universități, congregații religioase, ONG-uri de mediu, sindicate, partide politice etc. În această clasificare a economiei mai există două sectoare: al afacerilor și guvernamental.