Șomaj real (Real unemployment)

Șomajul real (Real unemployment) este un indicator mai larg., comparativ cu rata șomajului, care include categorii sociale ignorate în mod uzual. În funcție de țara în care este măsurat, indicatorul șomaj real poate să includă:

  • populația cu drept de muncă înscrisă în ciclurile de învățământ;
  • persoanele aflate în situații de sub-ocupare;
  • persoane casnice;
  • etc.