Știința economică (Economic science)

Știința economică (Economic science) este o ramură a științelor sociale. Aceasta studiază modul în care sunt produse, distribuite și consumate produsele și serviciile într-un sistem economic. Aceasta analizează relațiile economice la nivel micro și macroeconomic.