Știința economică (Economic science)

Știința economică (Economic science) este o ramură a științelor sociale. Aceasta studiază modul în care sunt produse, distribuite și consumate produsele și serviciile într-un sistem economic. Aceasta analizează relațiile economice la nivel micro și macroeconomic. La rândul ei, știința economică poate fi împărțită în mai multe direcții de studii, teoretice și aplicate. În cadrul științei, se pot studia economie generală, relații economice internaționale, finanțe, managementul marketingului, management, economie agricolă și multe altele.