Taxă a reescontului (Rediscount tax)

Taxa reescontului (Rediscount tax) este comisionul plătit de către băncile comerciale celor centrale pentru a-și reesconta cambiile (titlurile de valoare). Această taxă a reescontului este stabilită pe baza cerințelor politicii economice a statului respectiv. Cu ajutorul reescontului și a taxei aferente o bancă centrală poate influența lichiditatea băncilor comerciale și indirect întregul sistem economic.