Uniune Monetară (Monetary Union)

O Uniune Monetară (Monetary Union) reprezintă o înțelegere între două sau mai multe țări pentru crearea unei zone monetare unice. Pentru a fi funcționale uniunile monetare ar trebui făcute între țări între care există o anumită convergență politică și economică. Uniunea presupune ca pe teritoriul ei să circule o singură monedă, cu emisiunea și circulația supervizate de o bancă centrală.