Venit de bază universal (Universal basic income)

Venitul de bază universal (Universal basic income) sau venitul de bază necondiționat este un concept de transfer economic care presupune ca toți cetățenii unei țări să încaseze cu regularitate o sumă de bani, care să acopere nevoile de subzistență ale indivizilor. Acest concept a fost implementat experimental pe grupuri controlate de persoane, cu rezultate contradictorii. Există două tipuri de venit de bază universal: total și parțial.