Zonă valutară (Currency area)

O zonă valutară (Currency ares) este o grupare de țări și teritorii în cadrul căreia moneda celui mai puternic stat ocupă un loc preferențial în raport cu monedele țărilor din afara zonei, precum și în raport cu celelalte țări din interiorul acesteia.