Zonă valutară (Currency area)

O zonă valutară (Currency ares) este formată dintr-o grupare de țări și teritorii în cadrul căreia moneda celui mai puternic stat ocupă un loc preferențial. Această monedă are o poziție preferențială față de monedele țărilor externe și în raport cu celelalte țări din interiorul acesteia. Moneda va fi preferată pentru tranzacțiile din cadrul zonei valutare. De asemenea, aceasta va avea și funcție de valută de rezervă.