Categorii
Financiar

Could the FIRE movement be a solution to the problem of raising the retirement age?

In most states with an aging population, there are ongoing discussions on the need to raise the retirement age in order to delay the collapse of the social security system. The permanent threat of bankruptcy of the social security system forces us to adopt investment plans, through which to try to ensure a future peaceful life. It remains to be seen whether the F.I.R.E. movement could be a solution to this problem.Citește în continuareCould the FIRE movement be a solution to the problem of raising the retirement age?

Categorii
Financiar

Poate fi mișcarea FIRE o soluție la problema creșterii vârstei de pensionare?

În majoritatea statelor cu populație îmbătrânită, sunt de actualitate discuțiile legate de necesitatea creșterii vârstei de pensionare, pentru a amâna colapsul sistemului de asigurări sociale. Amenințarea permanentă a falimentului sistemului de asigurări sociale ne forțează să adoptăm planuri de investiții, prin care să încercăm să ne asigurăm un trai liniștit în viitor. Este de văzut dacă mișcarea F.I.R.E. ar putea fi o soluție la această problemă.Citește în continuarePoate fi mișcarea FIRE o soluție la problema creșterii vârstei de pensionare?