Categorii
Modele acte

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților

Hotărârea AGA este un document prin care se consemnează decizia organului suprem de conducere al unei persoane juridice.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților este documentul care consemnează deciziile organului suprem de conducere al unei firme. În cadrul unei Societăți pe Răspundere Limitate, deciziile importate sunt luate în cadrul Adunării Generale a Asociaților, conform prevederilor Actului Constitutiv. Adunarea Generală a Asociaților reprezintă organul suprem de conducere al unei întreprinderi. Orice hotărâre luată în cadrul AGA, cu o majoritate calificată este general obligatorie pentru firmă.

Conform Legii societăților nr. 31/1990 și a completărilor ulterioare Adunarea Generală a Asociaților se convoacă cel puțin o dată pe an (pentru validarea rezultatelor financiare) sau de câte ori este nevoie. Convocarea este efectuată de către administratorul societății pentru aprobarea bilanțului sau pentru motive, la solicitarea unui asociat sau grup de asociați care dețin cel puțin 25% din părțile sociale. Chiar și în cazul în care inițiativa aparține asociaților, convocarea propriu-zisă se efectuează de către administratorul societății.

Convocarea trebuie efectuată, de obicei, cu cel puțin două săptămâni înainte de ședința propriu-zisă a Adunării Generale a Asociaților. AGA propriu-zisă are loc conform prevederilor din Actul Constitutiv și deciziile se consemnează printr-un document dedicat. Un SRL poate să aibă de la unul la 50 de asociați și toți au dreptul de a participa la ședințele Adunării Generale a Asociaților.

Modele pentru Hotărârea Adunării Generale a Asociaților

La linkul acesta puteți găsi un model de Decizie a Asociatului Unic.

La linkul acesta puteți găsi un model de Hotărâre AGA, pentru un SRL cu doi asociați.

La linkul acesta puteți găsi un model de Hotărâre AGA, pentru un SRL cu trei asociați. Pe modelul acesta se poate extinde Hotărârea AGA până la numărul maxim de 50 de asociați.

De asemenea, trebuie să aveți ca datele asociaților să fie completate corect, ca numărul de părți sociale să corespundă realității și procentul total să fie 100%.

Atenție! Documentele puse la dispoziție pe acest site sunt modele orientative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru modul în care le folosiți. Utilizarea documentelor se face pe proprie răspundere. Pentru siguranță vă rugăm să consultați un jurist.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *