Acțiune ordinară (Ordinary shares)

Acțiunile ordinare (Ordinary shares) sau acțiunile comune (Commone Shares) sunt titluri de valoare emise în societățile pe acțiuni în conformitate cu prevederile actului constitutiv. O acțiune ordinară îi oferă proprietarului un drept proporțional de vot și de reprezentare. În plus, aceasta oferă și dreptul la dividende în funcție de performanțele financiare ale întreprinderii. De obicei, dividendele pentru acțiunile ordinare sunt plătite după cele pentru acțiunile preferențiale.