Activ circulant (Circulant asset)

Activul circulant (Circulant asset) sau curent este un bun economic consumat în procesul de producție în realizarea noilor produse. Practic, acesta este un activ consumabil în procesul de producție. Firma îl utilizează ca factor de producție în crearea de noi bunuri economice. Exemple de active circulante sunt: bani cu diferite grade de lichiditate,  plăți în avans, stocuri etc