Activ circulant

Un activ circulant (Circulant asset) sau curent este un bun economic consumat în procesul de producție în realizarea noilor produse. Practic, acesta este un activ consumabil în procesul de producție. Firma îl utilizează ca factor de producție în crearea de noi bunuri economice. Exemple de active circulante sunt: bani cu diferite grade de lichiditate,  plăți în avans, stocuri, materii prime etc.

activ circulant
Wood icons created by winnievinzence – Flaticon

Practic, acesta se referă la intrările în procesul de producție utilizate pentru a realiza bunuri și servicii. Acestea sunt  destinate vânzării pe piață. Din veniturile generate de către acestea se achiziționează noi active curente pentru următoarele cicluri de producție. De exemplu, o fabrică de mobilă va achiziționa scânduri pentru a putea realiza produse. Aceste scânduri vor fi consumate în cadrul procesului industrial.