Ajutor multilateral (Multilateral aid)

Prin ajutor multilateral (Multilateral aid) înțelegem o formă internațională de sprijin în care mai multe state cooperează pentru implementarea de programe majore, care nu ar putea fi finanțate doar de o țară. Prin programele de acest tip sunt adresate probleme regionale sau globale care sunt dificil de abordat pe plan local. (2) Ajutorul multilateral se referă la asistența care este oferită de către guvernele diferitelor țări instituțiilor internaționale (ONU, Banca Mondială, FMI) pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare și reducerea sărăciei.