Analiză statică

O analiză statică (Static Analysis) este una realizată prin studierea unui fenomen economic în condiții de caeteris paribus. Altfel spus, cercetătorul se va axa pe situația economică propriu-zisă și va face abstracție de elementele dinamice. De exemplu, acest tip de analiză poate fi utilizat pentru studierea structurii economiei, a componentelor sale, a relațiilor existente pe piață etc.

Analizele statice se axează pe efectele imediate ale fenomenelor economice și nu țin cont de perspectivele de evoluție în timp. De exemplu, poate analiza cum au fost afectați de o politică fiscală indicatorii macroeconomici.  Principala limită a acestei metode este că nu ține cont de dinamismul economiei.

Analiză statică
Statics file icons created by Arslan Haider – Flaticon

Acest tip de analiză poate fi realizat într-o manieră cantitativă sau calitativă. Vezi și conceptul de analiză dinamică.