Atitudine prudențială (Prudential attitude)

O atitudine prudențială (Prudential attitude) în economie se referă la un comportament adoptat de agenții economici care presupune evitarea riscurilor. Aceștia evită situațiile riscante și planifică cu grijă acțiunile care urmează să fie întreprinse. Un agent economic care a adoptat o atitudine prudențiale va alege varianta de dezvoltare mai puțin riscantă. Acesta va renunța la câștiguri potențiale mai ridicate, pentru a-și asigura un mediu mai predictbil.