Atomicitatea pieței (Market atomicity)

Atomicitatea pieței (Market atomicity) este una dintre caracteristicile de bază ale concurenței pure. Atomicitatea presupune ca agenții economici individuali, ai cererii și ai ofertei, sunt atât de mici încât nu pot influența condițiile de piață. Actorii economici, luați individual, nu pot influența prețurile care se formează pe piață și nici volumele tranzacționate.

Dacă această condiție, de atomicitate a  pieței, nu este îndeplinită, prețul și cantitatea de pe piață pot fi influențate. De exemplu, pe o piață pe care există doar șapte sau opt vânzători nu se respectă condiția de atomicitate. Practic, fiecare dintre vânzători își poate supraveghea concurența și acționa să o destabilizeze. Similar, dacă pe o piață există doar câțiva cumpărători aceștia pot influența prețurile și cantitățile vândute.