Atomicitatea pieței

Atomicitatea pieței (Market atomicity) este una dintre caracteristicile de bază ale concurenței pure. Atomicitatea presupune ca agenții economici individuali, ai cererii și ai ofertei, sunt atât de mici încât nu pot influența condițiile de piață. Actorii economici, luați individual, nu pot influența prețurile care se formează pe piață și nici volumele tranzacționate.

Dacă această condiție, de atomicitate a  pieței, nu este îndeplinită, prețul și cantitatea de pe piață pot fi influențate. De exemplu, pe o piață pe care există doar șapte sau opt vânzători nu se respectă condiția de atomicitate. Practic, fiecare dintre vânzători își poate supraveghea concurența și acționa să o destabilizeze. Similar, dacă pe o piață există doar câțiva cumpărători aceștia pot influența prețurile și cantitățile vândute.

Atomicitatea pieței
Fotografie de Rafael Guimarães de la Pexels

Această caracteristică a pieței poate fi observată cel mai ușor în târgurile tradiționale. În acestea există atât foarte mulți vânzători, cât și cumpărători. De obicei, spațiile de vânzare sunt limitate la o tarabă și doar prin soluții ingenioase se poate mări suprafața de expunere a mărfurilor. Totuși, spațiul limitat îi împiedică pe vânzători să scoată la vânzare cantități suplimentare de produse sau o mare varietate. Pentru că există o multitudine de vânzători și cumpărători, prețul și cantitățile nu pot fi controlate sau impuse de către niciuna din părți.