Autarhie (Autarky)

Prin autarhie (Autarky) înțelegem politica unei țări prin care economia sa este izolată de cea mondială. Un sistem autarhic se bazează pe capacitatea economiei de a produce bunurile și serviciile necesare consumului intern și pe limitarea comerțului extern.