Autarhie

Prin autarhie (Autarky) înțelegem politica unei țări prin care economia sa este izolată de cea mondială. Un sistem autarhic se bazează pe capacitatea economiei de a produce pe plan intern bunurile și serviciile necesare consumului. În funcție de capacitatea sistemului de a asigura pe plan intern necesarul de consum, este posibilă limitarea comerțului extern.

autarhie
Fence icons created by Eucalyp – Flaticon

În timp, un regim autarhic va duce la o stare de penurie accentuată. Acest lucru se va întâmpla pentru că nico țară nu este dotată cu suficiente resurse pentru a fi autosustenabilă. În plus, fluxurile comerciale exterioare nu pot fi substituite de capacitatea internă de producție. Nici măcar țări mari, precum China, nu ar putea să funcționeze optim, dacă ar fi izolate de restul lumii.

Autarhia a fost testat de cele mai multe societăți comuniste. Pe fondul izolării nu au reușit să progreseze tehnologic și au apelat frecvent la spionaj. Spionajul nu poate însă substitui know-how-ul din spatele unor tehnologii.

Coreea de Nord este cel mai bun exemplu contemporan de autarhie. Țara s-a izolat de zeci de ani și efectele sunt resimțite puternic de întreaga populație. Peste 60% dintre locuitori trăiesc în sărăcie. Contrastul este accentuat de prosperitatea din țara vecină, Coreea de Sud.