Autofactura (Self-billing invoice)

Autofactura (Self-billing invoice) este un document intern, emis de un cumpărător atunci când vânzătorul nu poate emite un document fiscal. Autofactura este utilizată de plătitorii înregistrați în scoupuri de TVA pentru înregistrarea în contabilitate a achizițiilor de produse sau servicii. Autofactura trebuie emise cel târziu în ziua a 15-a calendaristică a lunii ulterioare tranzacției comerciale. O autofactură trebuie să conțină toate datele obligatorii ale unei facturi, conform legislației în vigoare.