Barieră netarifară (Non-tariff barrier)

Bariera netarifară (Non-tariff obstacle) este un mijloc prin care se încearcă restricționarea importurilor dintr-o altă țară pentru a proteja producătorii locali sau pentru a ține sub control deficitul balanței comerciale. De obicei, o barieră netarifară este impus prin reguli și reglementări care îngreunează comerțul. Barierele netarifare sunt impuse prin cote, embargouri etc. De exemplu, o țară poate bloca importul dintr-un bun sau poate permite intrarea pe piață a unei cantități limitate.