Beneficii comerciale (Commercial benefits)

Prin beneficii comerciale (Commercial benefits) înțelegem avantajele de piață obținute de companii, ca efect al acțiunilor efectuate în interesul lor. Practic, aceste beneficii se referă la  avantajele comerciale obținute ca urmare a deciziilor manageriale. Beneficiile pot fi variate, de la securizarea unui vad comercial, la obținerea unei cote de piață.