Beneficii publice

Prin beneficii publice (Public benefits) înțelegem avantajele la care au dreptul cetățenii unei țări, indiferent de nivelul contribuțiilor la bugetul public. Astfel, un cetățean, indiferent dacă este contribuitor sau nu la bugetele naționale și locale, va avea acces la un minim de servicii și bunuri publice gratuite. Mai mult decât atât, la unele dintre aceste bunuri vor avea acces și cei care sunt în tranzit printr-o țară.

beneficii publice
Ambulance icons created by nawicon – Flaticon

De exemplu, locuitorii unei țări au dreptul la servicii minimale de sănătate, cum sunt cele de medicină de urgență. Într-un sens mai larg, prin beneficii publice putem înțelege și accesul neîngrădit la bunuri publice, cum ar fi la parcuri. Vezi și beneficii private.