Bilet la ordin

Biletul la ordin (Promissory note) este un document de finanțare cu putere juridică (titlu de credit), în care un emitent promite să plătească o sumă de bani către un beneficiar. Plata urmează să se facă la scadența stabilită în biletul la ordin sau la cererea beneficiarului, în condiții convenite în avans. Pentru a fi valid un bilet la ordin trebuie să conțină următoarele informații:

  • data emisiunii;
  • data scadenței;
  • numele și semnătura emitentului;
  • mențiunea obligației necondiționate de efectuare a plății;
  • numele și semnătura beneficiarului;
  • locul fizic sau virtual în care urmează să se efectueze plata.
bilet la ordin
Convertible icons created by popcornarts – Flaticon