Bon fiscal

Un bon fiscal (Receipt) este documentul emis de o casă de marcat (aparat electronic fiscal), care consemnează o vânzare și detaliile sale. În România, un bon fiscal trebuie să țină o serie informații minimale:

  • denumirea agentului economic emitent;
  • codul de identificare al firmei emitente;
  • seria aparatului electronic fiscal;
  • seria fiscală a aparatului;
  • numărul de ordine;
  • data și ora emisiunii acestuia;
  • numele, cantitatea și prețul produselor vândute;
  • taxele aplicate pe produse;
  • etc.

Recent în România a fost implementat un sistem cu case de marcat electronice. Acum datele de pe bonurile fiscale sunt transmise automat în baza de date a ANAF.

Bon fiscal
Invoice icons created by Freepik – Flaticon