Buget de stat

Bugetul de stat (State Budget) este un plan financiar de venituri și cheltuieli elaborat pentru un an de zile. Practic, un buget de stat acoperă perioada unui an fiscal. În cadrul bugetului se estimează veniturile pentru anul următor și se face un plan de distribuire pe cheltuieli. Veniturile bugetare sunt colectate din surse diferite precum taxe și impozite, redevențe, dividende din companii publice, vânzări de active publice, împrumuturi etc.

Monitorizarea implementării bugetului este esențială pentru păstrarea disciplinei fiscale și evitarea intrării în deficit excesiv.

buget de stat
Budget icons created by Freepik – Flaticon

În România, bugetul de stat trebuie să fie adoptat sub formă de lege. Conform articolului 138, punctul 3 din Constituția României dacă acesta nu este adoptat cu cel puțin trei zile înainte de începerea exercițiului financiar se va utiliza în continuare bugetul pe anul anterior. Acesta va suplini noul buget până la adoptarea sa.