Capitalism empatic (Compassionate capitalism)

Prin capitalism empatic (Compassionate capitalism) sau „capitalismul cu față umană” înțelegem o nouă abordare a modului de organizare a afacerilor, în care maximizarea profitului nu mai este principalul obiectiv. Teoretic, în capitalismul empatic, firmele nu sunt preocupate doar de obținerea profitului. Acestea manifestă interes și față de oameni, comunități și externalitățile negative asupra mediului. Practic, capitalismul empatic presupune ca firmele să țină cont de externalitățile activității lor. Mai precis, este vorba de externalități care afectează mediul, comunitățile limitrofe punctelor de lucru, angajaților etc.