Casa de marcat (Cash register)

Casa de marcat (Cash register) este un aparat utilizat în cadrul magazinelor pentru a înregistra datele fiecărei tranzacții. De asemenea, acesta are rol în păstrarea monetarului din încasări și a celui folosit pentru acordarea de rest. În România se utilizează case de marcat electronice, care permit colectarea instantanee de date, de către instituțiile abilitate.