Cerere efectivă (Actual demand)

Cererea efectivă (Actual demand) este constituită din comenzile ferme ale clienților. O firmă care cunoaște cererea efectivă poate să-și aloce factorii de producție în proporții optime. Prin cerere efectivă înțelegem totalitatea clienților își doresc un produs, sunt dispuși să-l achiziționeze și au și mijloacele necesare.