Cerere efectivă (Actual demand)

Cererea efectivă (Actual demand) este constituită din comenzile ferme ale clienților., de pe o piață de bunuri și servicii. O firmă care cunoaște cererea efectivă poate să-și aloce factorii de producție în proporții optime. Prin cerere efectivă înțelegem totalitatea clienților își doresc un produs, sunt dispuși să-l achiziționeze și au și mijloacele necesare.

Cerere efectivă
Logistics icons created by Eucalyp – Flaticon

Cunoașterea cererii efective viitoare îi permite unei companii să-și ajusteze producția la un nivel optim. Practic firma trebuie să estimeze câți dintre clienții actuali va reuși să păstreze în viitor și câți va mai atrage pe lângă aceștia. În plus, este necesară determinarea valorii consumului mediu viitor.

Cunoașterea cererii efective permite controlul precis al stocurilor și minimizarea spațiilor necesare pentru depozitare. De asemenea, în cazul produselor cu termen de expirare sunt minimizate pierderile.

Complexitatea determinării cererii efective variază de la industrie la industrie. Firmele care funcționează cu modele de afaceri bazate pe venituri recurente au o misiune mai simplă. În alte sectoare economice, precizia este mai scăzută.