Contabilitate sintetică

Prin contabilitate sintetică (Synthetic Accounting) ne referim la acea tehnică din contabilitate care presupune înregistrarea detaliată a fiecărui element din patrimoniul unei organizații în contul specific. Avantajul principal al contabilității sintetice este legat de faptul că facilitează monitorizarea separată a fiecărui cont.  Ea permite calcularea rezultatelor financiare de sinteză și oferă o imagine fidelă a situației firmei.

Dintre caracteristicile contabilității sintetice, menționăm:

  • detaliere – fiecare element din patrimoniu este înscris într-un cont separat;
  • analiză și urmărire individuală – fiecare cont reprezintă un element specific al patrimoniului (cont de bană, de stocuri etc.);
  • raportare precisă – această tehnică permite realizarea de rapoarte detaliate;
  • transparență – aceasta oferă o imagine clară și detaliată a situației financiare a societății.
contabilitate sintetică
Check icons created by kerismaker – Flaticon

Contabilitatea sintetică le permite organizațiilor mari să țină o evidență precisă a tuturor operațiunilor financiare.

Spre deosebire de contabilitatea analitică, cea sintetică se concentrează pe înregistrarea generală a operațiunilor.