Contract de know-how (Know-how contract)

Un contract de know-how este un acord cu valoare legală, între două părți, prin care un furnizor transmite unui beneficiar, anumite cunoștințe tehnice. Contractul are o durată predeterminată și nu poate depăși perioada în care cunoștințe sunt protejate legal. De obicei, acestea sunt necesare desfășurării unui proces tehnologic. Transferul se realizază în schimbul unei redevențe anuale.