Contribuția de asigurare socială de sănătate (CASS)

Contribuția de Asigurare Socială de Sănătate (CASS) este o sumă de bani plătită lunar sau anual, de către indivizii care realizează venituri în România, pentru a beneficia de servicii medicale în sistemul public de sănătate. În cazul salariaților, CASS-ul se reține la sursă. Acesta poate fi declarat și plătit direct de cei care realizează venituri din dividende, activități independente etc. CASS-ul poate fi plătit și de indivizii fără venituri, dacă vor să beneficieze de servicii medicale în sistemul public. Cuantumul CASS-ului se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra veniturilor brute.