Dare în plată

Prin dare în plată înțelegem un procedeu juridic, prevăzut în Codul Civil prin care o creanță dintre un creditor și un debitor se stinge prin transferul activului ipotecat. Această procedură este prevăzută și în legea nr. 77/2016. Pentru ca procedura să poată fi pusă în aplicare, trebuie să fie îndeplinite anumite condiții juridice. De exemplu, debitorul trebuie să fie în incapacitate de plată și creditorul trebuie să accepte transferul activului.

Dare în plată
Key in hand icons created by popcornarts – Flaticon

Să luăm ca exemplu cazul unei persoane care a achiziționat o locuință cu ajutorul unui credit imobiliar. Dacă aceasta nu mai poate plăti ratele la credit are posibilitatea să dea în plată imobilul respectiv. Creditul se va stinge și banca va vinde activul pentru a-și recupera capitalul.