Desktop ca Serviciu (Desktop as a Service – DaaS)

Desktopul ca Serviciu (Desktop as a Service – DaaS) este un serviciu de tip cloud computing prin care utilizatorii achiziționează acces la un calculator virtual. O companie care închiriază desktop-uri ca serviciu va avea posibilitatea să-și eficientizeze infrastructura IT, pe care o va putea ajusta mai ușor la fluctuațiile de personal.