Drept de semnătură (Signing authority)

Prin drept de semnătură (Signing authority) înțelegem dreptul unei persoane fizice de a semna în numele unei persoane juridice. Cu alte cuvinte, acesta se referă la autorizarea legală a persoanei fizice de a angaja firma într-o înțelegere contractuală. În principiu, în cadrul unei organizații mari cei din management au dreptul de semnătură și de reprezentare. În firmele mici, acest drept este al administratorilor. Acest drept poate fi delegat și unor terți, de exemplu avocați.