Drept de semnătură

Prin drept de semnătură (Signing authority) înțelegem dreptul unei persoane fizice de a semna în numele unei persoane juridice. Cu alte cuvinte, acesta se referă la autorizarea legală a persoanei fizice de a angaja firma într-o înțelegere contractuală. În principiu, în cadrul unei organizații mari cei din management au dreptul de semnătură și de reprezentare. În firmele mici, acest drept este al administratorilor. Acest drept poate fi delegat și unor terți, de exemplu avocați.

drept de semnătură
Contract icons created by Freepik – Flaticon

Dreptul de semnătură există și la persoanele fizice. Acestea își manifestă acest drept de fiecare dată când semnează un contract. Ca și în cazul persoanelor juridice, acest drept poate fi delegat prin mandat notarial.