Drepturi de autor (Royalty)

Prin drepturi de autor (Royalty) înțelegem remitențele pe care le primesc inventatorii și creatorii de artă. De exemplu, aceste drepturi pot compensa inventatorii pentru concesionarea utilizării brevetelor, scriitorii pentru exemplarele de cărți vândute și artiștii pentru copii ale melodiilor, filmelor etc. Drepturile de autor se concesionează prin contracte de licențiere. În cadrul acestor contracte se stabilesc condițiile și dimensiunea remitențelor pentru fiecare exemplar comercializat.