Echilibru parțial (Partial equilibrium)

Prin echilibru parțial (Partial equilibrium) ne referim la un model în care este analizată relația cererii și a ofertei dintr-o singură parte a unei economii. De exemplu, într-un model de echilibru parțial, putem analiza cum afectează schimbarea prețului unui bun relația dintre cerere și ofertă. Simularea trebuie să fie realizată în condiții de caeteris paribus, adică restul variabilelor de pe piață rămân neschimbate. Modelele didactice de analiză a cererii și a ofertei intră în sfera echilibrului parțial. Aecstea analizează o piață cu un singur produs și cu doar două variabile independente (prețul și cantitatea). Din această cauză, datele pe care ni le pot oferi nu sunt extrem de valoroase.