Economia pasiunii (Passion Economy)

Economia pasiunii (Passion Economy) este un concept propus de către Adam Davidson in lucrarea The Passion Economy. Economia pasiunii poate fi considerată un răspuns la procesul de standardizare și la consumerism care a dominat economia mondială în ultimele decenii. Ea presupune dezvoltarea de produse cu caracteristici deosebite și cu implicarea directă a unor creativi pasionați. Apariția acesteia a fost facilitată de dezvoltarea platformelor online, care au permis reducerea distanțelor dintre ofertanți și clienții potențiali. Pentru că produsele din economia pasiunii sunt mai costisitoare, clienții potențiali sunt relativ puțini și dispersați în întreaga lume. Conceptul de economie a pasiunii se bazează pe trei componente majore:

  • Afaceri dezvoltate cu capital uman care poate fi caracterizat prin talente unice, abilități deosebite, idei, pasiuni etc.
  • Clienți potențiali care sunt interesați de produsele unice dezvoltate în cadrul acestor afaceri;
  • Platforme online care facilitează legătura directă dintre aceste afaceri și clienții potențiali.