Elasticitatea ofertei în funcție de preț (Price supply elasticity)

Elasticitatea ofertei în funcție de preț (Price supply elasticity) este măsura cu care se schimbă cantitatea oferită dintr-un produs sau serviciu, când prețul acestuia cunoaște o modificare și restul condițiilor de pe piață rămân neschimbate (caeteris paribus). Formula de calcul a elasticității ofertei în funcție de preț este:

unde:

  • EOp – elasticitatea ofertei în funcție de preț;
  • ΔQ – variația cantității oferite;
  • ΔP – variația prețului

În funcție de efectele pe care le are modificarea prețului asupra cantității oferite, putem vorbi de:

  • ofertă elastică;
  • ofertă inelastică;
  • ofertă unitară;
  • ofertă perfect elastică;
  • ofertă perfect inelastică.