Elasticitatea ofertei în funcție de preț

Elasticitatea ofertei în funcție de preț (Price supply elasticity) este măsura cu care se schimbă cantitatea oferită dintr-un produs sau serviciu, când prețul acestuia cunoaște o modificare și restul condițiilor de pe piață rămân neschimbate (caeteris paribus).

Conform legii ofertei, modificarea prețului unui bun determină o reacție în același sens a cantității desfăcute pe piață. Astfel, o scădere a prețului unui bun va determina scăderea cantității oferite.

La modul general, elasticitatea ofertei surprinde sensibilitatea ofertei la variațiile care se înregistrează în factorii de influență. Cea mai utilizată formă a elasticității este cea care analizează variațiile generate de modificarea prețului, dar aceasta ar putea fi calculată și pe baza altor factori cuantificabili.

Formula de calcul a elasticității ofertei în funcție de preț este:

Elasticitatea ofertei în funcție de preț

unde:

  • EOp – elasticitatea ofertei în funcție de preț;
  • Δq – variația cantității oferite (Δq = q1-q0);
  • ΔP – variația prețului (ΔP = P1- P0).

În funcție de efectele pe care le are modificarea prețului asupra cantității oferite, putem vorbi despre:

  • ofertă elastică sau supraunitară, când coeficientul de elasticitate este mai mare decât 1 (EOp > 1);
  • ofertă inelastică sau subunitară, când coeficientul de elasticitate este mai mic decât 1 (EOp < 1) ;
  • ofertă unitară, când coeficientul de elasticitate este egal cu 1 (EOp = 1);
  • ofertă perfect elastică, când coeficientul de elasticitate este egal cu infinit (EOp = );
  • ofertă perfect inelastică, când coeficientul de elasticitate este egal cu zero (EOp =0).