Evaluare dimensiune piață

Prin evaluare dimensiune piață (Estimating market size) sau dimensionarea pieței înțelegem procesul de estimare al potențialului unei piețe. Procesul este unul esențial pentru toate companiile care doresc să lanseze un produs nou sau serviciu. Dacă piața este prea mică sau există o concurență prea puternică s-ar putea ca lansarea noului produs să nu fie cea mai bună idee. Cunoașterea din timp a pieței permite evitarea unor investiții cu șansă mică de reușită. Date importante privind procesul de evaluare dimensiune piață sunt:

  • mărimea pieței;
  • concurenții de pe piață;
  • numărul de clienți și preferințele lor;
  • produsele existente deja pe piață;
  • perspectivele de evoluție a pieței;
  • contextul economic general;
  • evoluția piețelor din amonte și aval;
  • etc.
evaluare dimensiune piață
Pie chart icons created by Freepik – Flaticon