Fabrica

Fabrica (The Plant) este un amplasament industrial, format dintr-un complex de clădiri, echipamente tehnologice și mașinării, în care se desfășoară activități productive. În cadrul unității, cu ajutorul forței de muncă specializate, resursele economice sunt transformate în produse destinate pieței. Bunurile realizate în cadrul ei au ca destinație consumul final.

Fabricile au apărut în urma revoluției industriale când, în urma dezvoltării primelor mașini tehnice, s-a realizat trecerea de la manufactură la producția de serie. În cadrul fabricilor a fost implementată producția standardizată la bandă. Din perspectiva evoluției, acestea au apărut în urma dezvoltării atelierelor de manufactură. Spre deosebire de acestea, fabricile utilizează mai mult capital în procesul de producție. Raportul capital/muncă este superior în cadrul acestor unități productive.

fabrica
Image by macrovector on Freepik

Colocvial, fabrica este confundată frecvent cu uzina. Diferența dintre cele două tipuri de unități industriale este că prima se adresează consumatorilor finali și a doua persoanelor juridice. Produsele realizate în cadrul unei uzine sunt destinate utilizării în cadrul firmelor. Outputul uzinelor este utilizat în cadrul fabricilor pentru a realiza produse destinate consumului final.

De exemplu, o oțelărie funcționează ca o uzină. Foile de tablă realizate în cadrul acesteia sunt cumpărate de fabrici care le prelucrează și le transformă în tablă pentru sistemuri de acoperișuri.