Fabricant (Manufacturer)

Un fabricant (Manufacturer) este proprietarul unei firme specializate în realizarea de produse care sunt destinate vânzării pe piață. Uneori, termenul poate fi folosit pentru a desemna persoana juridică specializată în producția unui bun. De obicei, fabrica este specializată într-o anumită industrie, fapt care permite obținerea unor randamente de producție superioare.

fabricant
Manufacturing icons created by ultimatearm – Flaticon